Ptasia gruźlica to przewlekła choroba wywoływana przez bakterię  Mycobacterium avium,  która zwykle prowadzi do wycieńczenia. Dotyczy głównie ptaków, ale sporadycznie zdarzają się też przypadki u ssaków. U ptaków ptak zwykle tylko traci na wadze, by w końcu umrzeć z wycieńczenia.

Zdjęcia i informacje, które otrzymałem z Uniwersytetu w Edynburgu